Gry językowe w AnglopunkcieGry są często postrzegane przez nauczycieli języka obcego  a zwłaszcza przez nauczycieli innych przedmiotów jako coś  najmniej ważnego na lekcji i ewentualnie wprowadzane są pod koniec roku kiedy zostaje trochę czasu wolnego i kiedy gramatyka, słownictwo i czytanie zostały już przerobione i powtórzone do granic możliwości.


W firmie Anglopunkt  uważamy, że  gry językowe nadają się zarówno do nauki jak i do zabawy a także sądzimy, że wprowadzenie gier nie oznacza, że lekcja stanie się zabawą a klasa placem zabaw.

W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę iż zabawa jest naturalnym etapem w rozwoju dziecka a naukę języka angielskiego zaczyna się coraz wcześniej.
Ostatnio dyskutuje się wiele  też o inteligencji wielorakiej (multiple intelligence)i o różnych stylach uczenia się.  Na każdej już lekcji pracuje się również metodami "mixed ability" (dopasowując poziom lekcji do możliwości ucznia). W tej sytuacji gry językowe są narzędziem, które pozwala na multisensoryczność  i dopasowanie poziomu lekcji do ucznia, różnych stylów uczenia się i pracę zespołową, pozwala także na osiągnięcie celów wychowawczych.
Dla różnych stylów uczenia można dopasować odpowiedni rodzaj gry językowej, i tak, pierwszy typ matematyczno-logiczny będzie preferować wszelkiego rodzaju puzzle i logiczne sekwencje, klasyfikacje.
Drugi typ wizualno-przestrzenny lubi tabelki, wideo, rysunki, wykresy. Trzeci zwany muzycznym typem inteligencji preferuje gry z elementami powtarzających się sekwencji, rymowankami, fragmentami muzyki. Kinestetycy chętnie wyjdą w teren, dla nich są gry oparte na metodzie TPR, dramy. Inteligencja interpersonalna pozwala na zrozumienie emocji innych ludzi, co wyróżnia osoby obdarzone tym typem inteligencji na wyróżnienie się  w grach zespołowych, projektach grupowych, itp. Przeciwieństwem do inteligencji interpersonalnej jest inteligencja inrapersonalna, która pozwala na kontrolę emocji i dyscyplinę wewnętrzną. Ten typ  inteligencji świetnie sprawdza sięw grach gdzie trzeba być dobrym obserwatorem. I wreszcie inteligencja werbalna charakteryzuje się użyciem języka w kreatywny i doskonały sposób. Gry idealne dla tej grupy powinny zawierać elementy mówienia, negocjacji, debat i zadań pisemnych.
Następnie należy wspomnieć  o wieku uczniów, który też ma niemały wpływ na wybór gier i zabaw. Według Dakowskiej (2005:167) lekcja dla młodszych dzieci powinna zawierać gry, zabawy kinestetyczne, a także ale także muzykę , poezję, granie na instrumentach, naśladownictwo i wszelkiego rodzaju odgrywanie ról. Gry pozwalają dzieciom na przybranie atrybutów odgrywanej osoby czy na współpracę w grupie, co pozwala na znaczną redukcję stresu szkolnego, a także na rozwinięcie umiejętności konwersacyjnych, wymianę informacji, ćwiczenie formułek konwersacyjnych, typu pytanie o drogę, dawanie rady, itp.
Jednakże nie tylko dzieci chętnie grają w gry. Nastolatki w wieku dojrzewania również chętnie się bawią,   a rozwinięta pamięć, struktury mózgu pozwalające na zapamiętywanie i reorganizację danych, umiejętność  myślenia na poziomie abstrakcyjnym, zainteresowanie metajęzykiem sprawiają, iż możliwe jest wprowadzenie gier językowych o wysokim stopniu skomplikowania, rozbudowanych zasadach a także powtarzających skomplikowane zagadnienia gramatyczne czy też sprawdzające szeroki zasób słownictwa.
Przejdźmy teraz do roli jaką gry odgrywają na lekcji a więc w procesie nauczania i uczenia się.
Pierwszą i najważniejszą rolą gier w tym procesie jest podnoszenie motywacji uczącego się.  Materiał zawarty w grach i sama ich oprawa ( forma ) są zachęcające dla uczącego się a sam materiał do nauczenia pozostaje jak gdyby na uboczu,  co sprawia, że uczeń nie ma podejścia do gier takiego jak w przypadku innych treści i jest on chętnie akceptowany, a na plan pierwszy wysuwają się : chęć rywalizacji, wygranej czy zabawowość właśnie. Zaspakaja ona także potrzebę bycia zauważonym , odniesienia sukcesu, potrzebę podziwu czy wykazania się.  
Istotnym elementem w strategiach ludycznych( gry) jest zmniejszenie roli nauczyciela, który występuje tu niejako „ z boku”, pełniąc rolę kontrolną, , będąc wsparciem  w razie braku „ słówka”, obserwatorem. Co jednak jest niezwykle ważne gra językowa, drama, zabawa pozwala na zmniejszenie dystansu : uczeń –nauczyciel.
Przejdźmy teraz do negatywnych aspektów wprowadzania na lekcji gier językowych. Wielu nauczycieli obawia się wprowadzenia elementów gier językowych na lekcji ze względu na obawy przed rozluźnieniem dyscypliny.  Nie można też zaprzeczyć, że przygotowanie  takiej lekcji jest czasochłonne   i wymaga poświęceń.  Minusem też jest konieczność dezorganizacji przestrzeni klasowej (inne ustawienie ławek), czy niespołeczne zachowanie uczniów, którzy zorientowani na wygraną mogą się zachowywać niesportowo.
Oczywiście są to sytuacje trudne i czasami trzeba zrezygnować z przeprowadzenia gry ze względu na negatywne oddziaływanie edukacyjne ( w młodszych klasach przegrana w postaci nieotrzymania dobrej oceny jest bardzo silnie odczuwana przez dzieci). Jeśli chodzi o przygotowywanie materiałów jest ono czasochłonne ale raz przygotowane materiały mogą być użyte wielokrotnie, na rynku edukacyjnym oferta gier edukacyjnych jest zresztą coraz większa i są one przystępne cenowo.
Zachowanie dyscypliny jest sprawą najtrudniejszą, dzieci szybko stają się nadpobudliwe, mogą się kłócić, być głośne. Istotne wydaje się więc wprowadzenie zasad i reguł obowiązujących przy grach językowych, a nawet wprowadzenie punktów „ujemnych” za łamanie ciszy. Należy również zaakceptować pewien poziom nadaktywności dziecięcej czy młodzieżowej w przypadku takich lekcji.

Mimo pewnych trudności we wprowadzaniu gier językowych w firmie Anglopunkt kładziemy bardzo duży nacisk na stosowanie gier i zabaw językowych, szkoła jest wyposażona w gry planszowe i multimedialne, kostki do gry, maty edukacyjne, które ułatwiają naukę języka i przyswajanie n0wych slówek i struktur gramatycznych.


Komentarze

Popularne posty